Gói thiết kế theo yêu cầu

 • Gói thiết kế thương mại điện tử

  Mã sản phẩm khoCNN|Part_List_Master|IDPart|3

  Gói thiết kế

  TM ĐIỆN TỬ

   giá từ 19.990.000 VNĐ

  • Chức năng Gói chuyên nghiệp
  • Danh mục nhiều cấp Catalogue
  • Quản lý đơn hàng chuyên nghiệp
  • Quản lý giao diện chuyên nghiệp
  • Chức năng cao cấp theo yêu cầu
  • 500 địa chỉ email @ tencongty
  • Bandwidth: 200GB, lưu trữ: 10GB
  • 20 Database SQL Server, MySQL
  • Cấu hình thân thiện máy chủ tìm kiếm
  • SEO Google 1 từ khóa với cụm từ 4 chữ

  Giá bán 19,990,000 VND

 • Gói thiết kế chuyên nghiệp

  Mã sản phẩm khoCNN|Part_List_Master|IDPart|2

  Gói thiết kế

  CHUYÊN NGHIỆP

   giá từ 9.990.000 VNĐ 

  • Chức năng Gói cơ bản
  • Danh mục theo Catalogue
  • Quản lý đơn hàng đơn giản
  • Quản lý giao diện đơn giản
  • Chức năng theo yêu cầu
  • 200 địa chỉ email @ tencongty
  • Bandwidth: 120GB, lưu trữ: 5 GB
  • 10 Database SQL Server, MySQL
  • Cấu hình thân thiện máy chủ tìm kiếm
  • SEO Google 1 từ khóa với cụm từ 5 chữ

  Giá bán 9,900,000 VND

 • Gói thiết kế web cơ bản

  Mã sản phẩm khoCNN|Part_List_Master|IDPart|1

  Gói thiết kế

  CƠ BẢN

   giá từ 4.990.000 VNĐ 

  • Giới thiệu doanh nghiệp
  • Trang tin tức
  • Trang sản phẩm dịch vụ
  • Trang liên hệ
  • Trang tuyển dụng
  • Trang quản lý và còn rất nhiều
  • 50 địa chỉ email @ tencongty
  • Bandwidth: 20GB, lưu trữ: 1.000MB
  • Database Support
  • Cấu hình thân thiện máy chủ tìm kiếm

  Giá bán 2,990,000 VND

Công ty TNHH Chồi Xanh Media

Chuyên thiết kế web và cung ứng các giải pháp thương mại điện tử

Sales: 334 Tân Sơn Nhì, Tân Phú
Website: choixanh.net

Không bỏ qua tin tức khuyến mãi của Chồi Xanh, đăng ký nhận bản tin!

TOP