Email server

Email server offline Mdaemon phiên bản mới nhất V21, chống spam, chống lừa đảo và các chế độ chặc thư rác. Cấu hình xác nhận DKIM, SPF và DMARC đầy đủ, đảm bảo độ tin cậy của server gửi email.

Gói dịch vụ

Email Pro #1 Email Pro #2 Email Pro #3 Email Pro #4 Email Pro #5 Email Pro #6 Email Pro #7 Email Pro #8
Dung lượng 1GB 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB 200GB 250GB
Địa chỉ Email 1 5 20 50 100 200 300 499
Email forwarder 1 5 20 50 100 200 300 499
Mail list 0 1 2 3 10 15 20 40
Park domain 0 0 0 0 2 3 5 7
Giá hàng năm 100.000 600.000 1.200.000 2.160.000 3.600.000 5.200.000 7.600.000 8.990.000

TOP