Choixanh.net: Thiết kế website chuẩn SEOBy 1/1/2001Logo choixanh.net
choixanh.net
Thiết kế web by 11/21/2016 10:27:36 AM
 • Email 600MB lưu trữ cho 10 nhân viên

  Email 600MB lưu trữ cho 10 nhân viên By Admin
  Email 600MB lưu trữ cho 10 nhân viên

  Mã sản phẩm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Dịch vụ tên miền VN 1 cấp

  Dịch vụ tên miền VN 1 cấp By Admin
  Dịch vụ tên miền VN 1 cấp

  Mã sản phẩm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Dịch vụ tên miền VN 2 cấp

  Dịch vụ tên miền VN 2 cấp By Admin
  Dịch vụ tên miền VN 2 cấp

  Mã sản phẩm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Dịch vụ tên miền quốc tế

  Dịch vụ tên miền quốc tế By Admin
  Dịch vụ tên miền quốc tế

  Mã sản phẩm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Gói thiết kế thương mại điện tử

  Gói thiết kế thương mại điện tử By Admin
  Gói thiết kế thương mại điện tử

  Mã sản phẩm

  Gói thiết kế

  TM ĐIỆN TỬ

   giá từ 19.990.000 VNĐ

  • Chức năng Gói 'chuyên nghiệp'
  • Danh mục nhiều cấp Catalogue
  • Quản lý đơn hàng chuyên nghiệp
  • Quản lý giao diện chuyên nghiệp
  • Chức năng cao cấp theo yêu cầu
  • 500 địa chỉ email @ tencongty
  • Bandwidth: 200GB, lưu trữ: 10GB
  • 20 Database SQL Server, MySQL
  • Cấu hình thân thiện máy chủ tìm kiếm
  • SEO Google 1 từ khóa với cụm từ 4 chữ

  Giá bán 19990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Gói thiết kế chuyên nghiệp

  Gói thiết kế chuyên nghiệp By Admin
  Gói thiết kế chuyên nghiệp

  Mã sản phẩm

  Gói thiết kế

  CHUYÊN NGHIỆP

   giá từ 9.990.000 VNĐ 

  • Chức năng Gói 'cơ bản'
  • Danh mục theo Catalogue
  • Quản lý đơn hàng đơn giản
  • Quản lý giao diện đơn giản
  • Chức năng theo yêu cầu
  • 200 địa chỉ email @ tencongty
  • Bandwidth: 120GB, lưu trữ: 5 GB
  • 10 Database SQL Server, MySQL
  • Cấu hình thân thiện máy chủ tìm kiếm
  • SEO Google 1 từ khóa với cụm từ 5 chữ

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Gói thiết kế cơ bản

  Gói thiết kế cơ bản By Admin
  Gói thiết kế cơ bản

  Mã sản phẩm

  Gói thiết kế

  CƠ BẢN

   giá từ 4.990.000 VNĐ 

  • Giới thiệu doanh nghiệp
  • Trang tin tức
  • Trang sản phẩm dịch vụ
  • Trang liên hệ
  • Trang tuyển dụng
  • Trang quản lý và còn rất nhiều
  • 50 địa chỉ email @ tencongty
  • Bandwidth: 20GB, lưu trữ: 1.000MB
  • Database Support
  • Cấu hình thân thiện máy chủ tìm kiếm

  Giá bán 4990000 VND

  ...xem chi tiết