Choixanh.net: Thiết kế website chuẩn SEOBy 1/1/2001Logo choixanh.net
choixanh.net
Gói thiết kế theo yêu cầu by 11/20/2013 7:43:34 PM

Gói thiết kế theo yêu cầu

 • Gói thiết kế thương mại điện tử

  Gói thiết kế thương mại điện tử

  Mã sản phẩm

  Gói thiết kế

  TM ĐIỆN TỬ

   giá từ 19.990.000 VNĐ

  • Chức năng Gói 'chuyên nghiệp'
  • Danh mục nhiều cấp Catalogue
  • Quản lý đơn hàng chuyên nghiệp
  • Quản lý giao diện chuyên nghiệp
  • Chức năng cao cấp theo yêu cầu
  • 500 địa chỉ email @ tencongty
  • Bandwidth: 200GB, lưu trữ: 10GB
  • 20 Database SQL Server, MySQL
  • Cấu hình thân thiện máy chủ tìm kiếm
  • SEO Google 1 từ khóa với cụm từ 4 chữ

  Giá bán 19990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Gói thiết kế chuyên nghiệp

  Gói thiết kế chuyên nghiệp

  Mã sản phẩm

  Gói thiết kế

  CHUYÊN NGHIỆP

   giá từ 9.990.000 VNĐ 

  • Chức năng Gói 'cơ bản'
  • Danh mục theo Catalogue
  • Quản lý đơn hàng đơn giản
  • Quản lý giao diện đơn giản
  • Chức năng theo yêu cầu
  • 200 địa chỉ email @ tencongty
  • Bandwidth: 120GB, lưu trữ: 5 GB
  • 10 Database SQL Server, MySQL
  • Cấu hình thân thiện máy chủ tìm kiếm
  • SEO Google 1 từ khóa với cụm từ 5 chữ

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Gói thiết kế cơ bản

  Gói thiết kế cơ bản

  Mã sản phẩm

  Gói thiết kế

  CƠ BẢN

   giá từ 4.990.000 VNĐ 

  • Giới thiệu doanh nghiệp
  • Trang tin tức
  • Trang sản phẩm dịch vụ
  • Trang liên hệ
  • Trang tuyển dụng
  • Trang quản lý và còn rất nhiều
  • 50 địa chỉ email @ tencongty
  • Bandwidth: 20GB, lưu trữ: 1.000MB
  • Database Support
  • Cấu hình thân thiện máy chủ tìm kiếm

  Giá bán 4990000 VND

  ...xem chi tiết